Jak vypočítat správný průřez vodiče pro stejnosměrné vedení

Základní hodnoty

napětí DC ( V )

výkon ve Wattech ( W )

 

průřez ( mm 2 )

délka vodiče v metrech

 
 
Vypočítané hodnoty pro maximální zatížení

proud z baterie

odpor vodiče

 

výstupní střídavý proud

úbytek napětí

 
     

ztrátový výkon

 

 

Když vychází ztrátový výkon větší než 2% tak je nutné zvětšit průřez vodiče !

 

 

Co je co v tabulce....?                   

napětí DC ( V )                - napětí na svorkách baterie,baterie mohou být samozřejmě zapojené do série nebo paralelně
průřez ( mm 2 ) - jedná se o průřez vodiče vedoucího z baterie přímo ke spotřebiči nebo k měniči napětí na 230V
výkon ve Wattech ( W ) - je celkový příkon spotřebičů připojených přímo k baterii nebo maximální výkon měniče a podle toho možná zátěž.
délka vodiče v metrech - jedná se o délku vodiče z baterie ke spotřebiči nebo měniči napětí na 230V
proud z baterie - proud tekoucí z baterie do měniče či spotřebiče
výstupní střídavý proud - proud který teče spotřebičem zapojeným za měniče napětí 230V (např.100Wattovou žárovkou při 230Voltech teče proud 0,43Amper)
odpor vodiče - myšlen je odpor vodiče mezi baterií a spotřebičem (měničem)
úbytek napětí - myslí se úbytek napětí na vodiči mezi baterií a spotřebičem (měničem)